این شب لعنتی

شبشبشبدر این شب لعنتیچشمک ستارگانصدا داردحتی پای جیرجیرک‌هاروغن کاری می‌خواهدامشب مورچه‌هاهمه با هم فریاد می‌زنندمنتظرم صبح فرا رسدشاید نخوابیدنمدلیلی موجه ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 107 بازدید
مهر 92
1 پست
مرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
دی 87
1 پست
آبان 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آذر 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
2 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
1 پست
مرداد 83
2 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
2 پست
آذر 82
5 پست
آبان 82
5 پست
مهر 82
5 پست
شهریور 82
5 پست
مرداد 82
7 پست
تیر 82
1 پست
کرمانشاه
17 پست
شعر_فارسی
18 پست
شعر_کردی
2 پست
کرماشان
7 پست
عمومی
8 پست
بهار
2 پست
هایکو
3 پست
برف
1 پست
داستان
1 پست

Whoops, looks like something went wrong.