# عمومی

این شب لعنتی

شبشبشبدر این شب لعنتیچشمک ستارگانصدا داردحتی پای جیرجیرک‌هاروغن کاری می‌خواهدامشب مورچه‌هاهمه با هم فریاد می‌زنندمنتظرم صبح فرا رسدشاید نخوابیدنمدلیلی موجه ... ادامه مطلب
/ 25 نظر / 40 بازدید